Hvad er Body Awareness Therapy (BBAT)?

Til at forstå hvordan vi arbejder i act Smart bruger vi billedet af en ekvipage.

Reference: “levande människa” af Gertrud Roxendal og Agneta Winberg

Ekvipagen er et gammelt billede på det, der udgør et menneske, hvor den rejsende er central. Han repræsenterer det særegne menneske, vores reflekterende formåen og det eksistentielle aspekter af livet. Det er den rejsende, der bestemmer målet for rejsen og som overvåger tilstanden hos vognen, hesten og kusken. 

Vognendet fysiske niveau er det hårde bærende element og består det af kroppens bærende bestanddele: skelettet, musklerne, ledbrusk. (I naturen modsvares dette af jord og sten). Man ser dette niveau hos en person, der lige er død – der er intet liv.

Skade i det fysiske har indflydelse på resten af kroppen og funktionen. Kropsholdning og bevægelse skal tilpasses skelettets grundkonstruktion. De fysiske omgivelser kan ordnes, så det harmonerer med kroppen. Både stole og borde til skolebarnet, såvel som arbejdsmiljøet for voksne, kan tilpasses så det er mest hensigtsmæssigt.

Belastes kroppen uhensigtsmæssigt, kan der opstå belastningsskader og slid. Ofte er det skadet brusk i f.eks. ryg, hofte eller knæ.

Vores fysiske krop bliver svagere, hvis den ikke bruges, ikke er aktiv. Skelettet skal belastes for ikke at blive svagt. Underbelastning kan være lige så skadeligt som overbelastning.

Hesten, det fysiologiske niveau, er den der trækker ekvipagen. Det handler om livsprocesserne, de indre rytmer – kredsløbet, hormonproduktion, fordøjelse, hjertets slag, åndedrættet. (I naturen findes det i planterne. Planterne kan vokse mod tyngdekraften, takket være livskraften.)  

I sin reneste form ser man det fysiologiske niveau hos et menneske i dyb søvn. Livsprocesserne foregår, organerne fungerer og til stadighed foregår der nedbrydende processer, som kompenseres af opbygning af nye celler. Der kan opstå blokeringer i energiflowet eller forstyrrelse i hormonproduktionen. Veksling mellem aktivitet og hvile understøtter næringstilførsel til vævet og organerne og virker dermed opbyggende.

Der også risiko for underbelastning, fejlbelastning og overbelastning. Organerne må anvendes for ikke at blive svage, men de må hvile nu og da for at kunne orke.

Kuskendet psykiske/mentale niveau repræsenterer følelser, reaktioner, tanker og hverdagslignende handlinger. (I naturen ses dette niveau hos dyrene. Dyr har følelser som glæde, sorg, aggressivitet.)  

At have kontakt med sine følelser, er en forudsætning for at have gode og varige relationer. En vis grad af udfordring på det psykiske niveau, kan stimulere til vækst og udvikling. Mod kan være det du behøver, for at udvikle personlig styrke og udholdenhed. 

Omvendt kan for stor modgang eller langvarige belastninger medføre skader i form af f.eks. stress, udbrændthed pga. følelsesmæssig eller mental overbelastning.

Psykisk belastning kan få konsekvenser for såvel det fysiske som fysiologiske niveau. Ud fra kropsholdning, bevægelserne eller tale udtrykkes vores sindsstemning. For at sige et tydeligt ja eller nej, behøves der ikke ord. Det kan siges med kroppens udtryk.

En del mennesker har mindre kontakt med sine følelser. Man kan have svært ved at sige om noget mærkes hårdt eller blødt, bekvemt eller ubekvemt for kroppen.  Mange kan heller ikke sige om musklerne er spændte eller afspændte.

Denne ”uformåen” kan bedres gennem træning. Ved at øve sig i at mærke kroppen, forfiner man sin kropsbevidsthed og får øget kontakt til sine følelser.

Den rejsende, det eksistentielle niveau, som relaterer til evnen til selvrefleksion, eksistentielle aspekter i livet og at kunne være bevidst om sig selv.  

Du kan reflektere over dine tanker, følelser og handlinger. Det indebærer en frihed til at vælge indenfor de betingelser livet giver. På dette niveau er også spørgsmålet om meningen med livet, dine værdier og etik samt grundlæggende vilkår: Der er både muligheder og begrænsninger i livet.

Mening er en stærk menneskelig drivkraft, som hjælper os med at løse problemer. Kan man åbne sig mere for hvad tilværelsen byder, kan man leve bedre? Kan jeg få mere ud af livet, eller leve livet bedre? Mentalt nærvær omfatter hele personen og kan udtrykkes i: ”jeg er”.

Ekvipagen har brug for en vågen og nærværende kusk for at hesten kan gøre en god indsats. Lige sådan bør vognen være i god stand og hesten frisk for at rejsen kan gå godt.

Og uden den rejsende fører ekvipagen ingen steder hen. Der er ingen retning, ingen mening. På samme måde er menneskets fire eksistensniveauer gensidige afhængig af hinanden. De er beskrevet hver for sig, men manifesterer sig som en helhed. Så længe vi lever, findes sjælen i vores celler i kroppen.

I act SMART har vi fokus på, at du opnår øget balance mellem din krop, dine tanker, dine følelser og det, du gør. Vi arbejder og møder dig i en forståelse af dig som en helhed, hvor de fire eksistensniveauer gensidig påvirker hinanden uanset, om du har ondt i knæet, uro i kroppen, oplever svimmelhed, træthed, overvældet eller har svært ved at finde mening. Vi vil derfor være opmærksomme på samspillet mellem de fire eksistensniveauer og sammensætte behandlingen, så du kan genvinde trivsel og harmoni.

For at få overblik over din situation og dine udfordringer vil behandlingen hos act Smart starte med at vi “tegner dit landkort”. 

Sagt på en anden måde vil vi hjælpe dig til at finde frem til årsagen:

  • er der er slid i knæet (hjulene er slidte eller at hjulene sidder fast)
  • sover du dårligt, oplever åndenød (hesten får ikke tilstrækkelig hvile og restitution)
  • har du travlt (kusken pisker og presser hesten og giver den ingen pauser)
  • har du mistet overblikket over dit liv (den rejsende ved ikke, hvor vedkommende vil hen) 

Reference: “levande människa” af Gertrud Roxendal og Agneta Winberg