SYMPTOMER

Kan du nikke genkendende til et eller flere af følgende symptomer? 

 • stress
 • smerter
 • ubalance
 • tankemylder
 • uro i kroppen
 • åndenød
 • svært ved at slappe af 
 • søvnproblemer
 • svimmelhed
 • sårbar, let til tåre og let at vælte
 • bekymring/bange
 • overblik
 • ked af det
 • trist
 • hukommelsesproblemer
 • koncentrationsproblemer
 • kort luntet
 • har svært at få plads til dig selv i dit eget liv?
 • har svært ved at finde en retning i dit liv
 • få svært ved at få dagen til at hænge sammen 

Vi lever i en kompleks verden med mange ydre og indre krav. Nogen gange er vi så optaget af at forsøge at leve op til alle disse krav og ønsker, som vi har, at vi kan være tilbøjelige til at overhøre at kroppens signaler. Der er så at sige pludselig ikke balance mellem det liv du forsøger at leve på den ene side og dine ressourcer på den anden side.

Kroppen er vis. Den reagerer kraftigere og kraftigere i håb om, at du vil lytte og forstå og handle mere i overensstemmelse med dine basale behov og dine værdier. Hvis ubalancen står på over længere tid må vi erfare, at det kan være på bekostning af vores kropslige, mentale og følelsesmæssige sundhed.

 

Hos act SMART tager vi altid udgangspunkt i de symptomer du oplever og sammensætter behandlingen, så du genfinder vejen til øget sundhed, balance, trivsel og livsglæde.  

 

Målet med behandlingen:

 • at opnå mere balance i krop og sind og et mere frit åndedræt
 • at opnå fysisk som mentalt overskud 
 • genskabe kontakten til kroppen 
 • være mere tilstede i nuet 
 • opnå mere indre ro 
 • opnå større accept af dig selv  
 • opnå personlig udvikling. 
 • at behandlingerne reducerer og afhjælper symptomerne
 • at du øger dit selvværd og styrker din personlige robusthed
 • at du igen kommer til at sove bedre 

I act SMART har vi erfaring med at hjælpe dig til at forstå din krops signaler, hvordan du kan tage vare på dine basale behov og hvordan du ved at træne din opmærksomhed kan blive i stand til at tage kloge bevidste valg for dig selv og begynde at gøre det, der er vigtig for dig, så du kan leve et rigt og meningsfuldt liv i balance.

 

Vi møder dig som det hele menneske, du er.